Blog > Komentarze do wpisu

Jak poradzić sobie z groźnym krwiakiem?

krwiak po operacjiKrwiak w ranie pooperacyjnej może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. W związku z tym, osoby, które były operowane muszą zostać w szpitalu tak długo, jak istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia.Poddanie się operacji zawsze wiąże się ze stresem. Skoro zabieg jest konieczny, oznacza to, że z naszym zdrowiem dzieje się coś złego. Zanim pójdziemy do szpitala, przeglądamy fora internetowe i wyobrażamy sobie, że i nam przydarzy się coś złego. Co może się stać? Operacja wiąże się z ryzykiem powikłań w przebiegu operacji oraz po jej zakończeniu. Jedną z możliwych komplikacji jest krwiak w ranie pooperacyjnej.

Czym są rany pooperacyjne?

Rana pooperacyjne powstaje w wyniku przerwania ciągłości tkanek w czasie zabiegu operacyjnego. Niewielka rana goi się przez rychłozrost. Oznacza to, że brzegi rany sklejają się i powstaje cienka blizna. Jeśli nie występują powikłania, to jest to najszybszy sposób gojenia się ran. Nieco gorzej goją się rany rozległe, gdy wystąpił duży ubytek tkanek. W tym wypadku powstaje ziarnina, która jest podłożem do regeneracji następnych warstw skóry i naskórka. Powstająca blizna jest bardziej rozległa i widoczna, często o innym zabarwieniu niż zdrowa skóra. Proces gojenia trwa dwa tygodnie. Mniej więcej w tym czasie powstaje pierwsza blizna, odpada strup i usuwane są szwy. Gojenie się rany pod strupem zdarza się, gdy powstały na początku skrzep ulegnie wyschnięciu. Strup jest biologicznym opatrunkiem, pod którym zachodzi proces ziarninowania i regeneracji. Pacjent powinien mieć możliwość zgłoszenia się do lekarza, gdy poczuje ból patologiczny, który może świadczyć
o rozwijającym się stanie zapalnym. Jednym z niepokojących stanów może być krwiak w ranie pooperacyjnej.

Czym jest krwiak w ranie pooperacyjnej?

Wokół rany, jeśli zaszła ingerencja w tkankę mięśniowa i podskórną może wytworzyć się krwiak, który będzie wchłaniał się dosyć drugo. Jest to stan zupełnie normalny, a niepokój powinno budzić pojawienie się krwiaka w ranie pooperacyjnej w jednym miejscu, które jest twarde i bolesne.

Tego typu powikłania występują bardzo często, zwłaszcza u chorych poddanych dużym zabiegom operacyjnym. Krwawienia pooperacyjne są przyczyną zwiększenia chorobowości, śmiertelności
i wydłużenia czasu leczenia. Podczas operacji lekarz może uszkodzić naczynie, ale tego typu krwawienie można szybko zatamować. Natomiast nagła utrata krwi w okresie pooperacyjnym może znacznie pogorszyć stan chorego. Krwiaki często występują po wycięciu tarczycy. Innym typem krwawienia pooperacyjnego jest tzw. krwotok reaktywny. Jest on spowodowany pooperacyjnym wzrostem ciśnienia krwi, do którego może dojść w czasie wyprowadzenia ze znieczulenia lub we wczesnym okresie po zabiegu. Dochodzi do wypełnienie naczyń tętniczych okolic rany i nierzadko do wypływu krwi przez pierwotnie obkurczone naczynia krwionośne. Takie krwawienie wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej. Po dużych operacjach
w okolicy operowanej chirurdzy zostawiają dreny, by kontrolować krwawienie pooperacyjne. Tego typu przypadki pojawiają się także u osób, które mają problemy z przewodem pokarmowym, a stres pooperacyjny zaostrzył stan zapalny. W takich sytuacjach lekarz wykrywa i zabezpiecza źródło krwawienia.

 

wtorek, 11 lipca 2017, perfumowana

Polecane wpisy